Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal

företag1

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal

företag1,2

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal

företag1
 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 872

189

742

127

3 658

127

Uppsala

2 611

256

1 670

235

4 170

217

Södermanlands

2 702

257

1 627

237

4 258

247

Östergötlands

2 816

449

1 979

394

4 786

402

Jönköpings

2 779

407

1 922

334

4 749

385

Kronobergs

2 902

215

1 950

201

4 852

206

Kalmar

2 935

355

2 178

307

5 177

314

Gotlands

3 235

276

2 085

236

5 270

238

Blekinge

3 335

105

2 067

96

5 430

102

Skåne

3 244

643

2 308

597

5 570

611

Hallands

3 044

361

3 090

297

6 118

297

Västra Götalands

2 848

1 152

2 169

972

4 995

957

Värmlands

2 589

339

1 122

248

3 688

249

Örebro

2 763

209

1 661

176

4 447

179

Västmanlands

2 833

146

1 508

115

4 416

118

Dalarnas

2 946

236

1 322

186

4 236

193

Gävleborgs

2 792

282

1 336

257

4 100

238

Västernorrlands

2 766

247

1 023

170

3 735

184

Jämtlands

2 726

202

958

173

3 629

159

Västerbottens

2 340

345

1 198

290

3 511

284

Norrbottens

2 562

170

1 151

154

3 694

147

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 239

436

3 113

405

6 363

396

Götalands mellanbygder

3 336

759

2 310

675

5 644

687

Götalands n slättbygder

3 010

789

2 561

639

5 576

673

Svealands slättbygder

2 872

1 108

1 515

915

4 331

887

Götalands skogsbygder

2 779

1 688

1 957

1 610

4 739

1 529

M Sveriges skogsbygder

2 672

652

1 218

498

3 873

520

Nedre Norrland

2 785

709

1 154

610

3 930

542

Övre Norrland

2 434

568

1 142

482

3 549

476

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

2 885

6 536

1 819

6 046

4 711

5 478

2019

2 831

6 392

1 795

5 581

4 626

6 072

2018

2 831

6 392

1 814

5 026

4 626

6 072

2017

2 790

6 175

1 748

4 942

4 509

6 138

2016

2 732

6 002

1 683

4 466

4 389

5 878

2015

2 715

6 067

1 590

4 282

4 274

6 037


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.