Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, vårrågvete

11. Five-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, spring triticale

 

Område

Vårrågvete

Femårsmedelvärde

 

kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

 

Uppsala

..

..

 

Södermanlands

..

..

 

Östergötlands

..

..

 

Jönköpings

..

..

 

Kronobergs

..

..

 

Kalmar

..

..

 

Gotlands

..

..

 

Blekinge

..

..

 

Skåne

..

..

 

Hallands

..

..

 

Västra Götalands

..

..

 

Värmlands

..

..

 

Örebro

..

..

 

Västmanlands

..

..

 

Dalarnas

..

..

 

Gävleborgs

..

..

 

Västernorrlands

..

..

 

Jämtlands

..

..

 

Västerbottens

..

..

 

Norrbottens

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

..

..

 

Götalands s slättbygder

..

..

 

Götalands mellanbygder

..

..

 

Götalands n slättbygder

4 164

38

 

Svealands slättbygder

3 325

69

 

Götalands skogsbygder

3 451

67

 

M Sveriges skogsbygder

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

 

Övre Norrland

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2020

3 490

231

 

2019

..

..

 

2018

..

..

 

2017

..

..

 

2016

..

..

 

2015

..

..

 


Anm. Vattenhalt: 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.