Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, höstvete och vårvete

12a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 449

103

664

3 996

107

208

Uppsala

5 798

102

1 479

4 419

106

879

Södermanlands

5 869

103

1 215

4 496

107

502

Östergötlands

6 867

103

1 921

5 197

115

422

Jönköpings

5 843

104

167

4 097

105

112

Kronobergs

5 216

103

116

4 463

103

168

Kalmar

6 549

102

947

4 477

105

270

Gotlands

5 884

103

876

4 358

103

529

Blekinge

6 918

101

392

6 234

100

164

Skåne

7 842

100

3 843

5 726

104

840

Hallands

6 750

102

670

4 849

104

461

Västra Götalands

6 597

104

2 320

4 622

116

764

Värmlands

5 809

106

287

4 747

114

267

Örebro

6 131

101

791

5 120

104

654

Västmanlands

5 699

104

806

4 675

108

615

Dalarnas

5 004

108

204

3 931

118

144

Gävleborgs

4 821

108

123

3 871

104

260

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 904

100

3 420

5 600

104

1 015

Götalands mellanbygder

6 872

102

2 771

4 907

104

1 030

Götalands n slättbygder

6 817

103

3 714

5 037

119

1 009

Svealands slättbygder

5 802

103

5 181

4 670

107

2 934

Götalands skogsbygder

5 998

104

1 193

4 206

107

721

M Sveriges skogsbygder

5 510

105

573

4 109

114

400

Nedre Norrland

..

..

..

3 842

104

302

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2020

6 820

102

16 672

4 773

108

7 396

2019

6 653

102

16 573

4 788

108

7 381

2018

6 752

102

16 530

4 813

109

7 157

2017

6 632

102

16 295

4 799

109

6 805

2016

6 494

102

16 246

4 727

109

6 442

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.