Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, råg och höstkorn

12b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, rye and winter barley

 

Område

Råg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 916

108

142

..

..

..

Södermanlands

5 197

123

80

..

..

..

Östergötlands

6 687

102

351

6 291

100

247

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

5 103

108

124

5 552

100

491

Gotlands

5 034

115

126

5 124

100

569

Blekinge

..

..

..

5 153

100

91

Skåne

6 807

101

1 211

6 380

101

622

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 811

111

436

5 667

102

288

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 017

102

729

6 411

101

514

Götalands mellanbygder

6 341

103

732

5 539

100

1 278

Götalands n slättbygder

6 202

107

732

6 031

101

482

Svealands slättbygder

5 064

114

389

4 962

100

262

Götalands skogsbygder

5 815

109

128

5 292

101

170

M Sveriges skogsbygder

4 765

108

76

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

6 283

105

2 809

5 822

100

2 566

2019

6 195

105

2 962

5 695

100

2 726

2018

6 357

105

3 047

5 825

100

2 675

2017

6 236

105

3 013

5 681

100

2 420

2016

6 098

105

3 114

5 546

100

2 109

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.