Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 909

1 230

3 483

893

Uppsala

..

..

4 379

3 077

3 717

1 610

Södermanlands

..

..

4 461

2 013

3 642

1 714

Östergötlands

6 993

347

5 314

2 821

4 034

1 906

Jönköpings

..

..

3 837

942

3 745

855

Kronobergs

..

..

4 174

614

4 189

646

Kalmar

6 035

831

4 285

1 911

3 485

777

Gotlands

5 573

934

4 216

2 002

3 301

586

Blekinge

5 459

151

4 823

859

4 262

339

Skåne

6 478

1 139

6 114

7 783

4 893

2 244

Hallands

..

..

5 231

2 096

4 630

1 507

Västra Götalands

5 868

486

5 053

4 711

4 556

6 533

Värmlands

..

..

3 880

1 309

3 543

1 542

Örebro

..

..

4 772

1 865

4 505

1 931

Västmanlands

..

..

4 602

2 062

4 104

2 056

Dalarnas

..

..

3 676

1 010

3 858

865

Gävleborgs

..

..

3 220

1 161

3 292

742

Västernorrlands

..

..

2 601

616

2 369

111

Jämtlands

..

..

2 950

657

2 970

70

Västerbottens

..

..

2 949

929

2 238

267

Norrbottens

..

..

2 360

677

2 977

175

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 264

899

6 177

6 974

5 137

2 600

Götalands mellanbygder

5 902

2 163

5 002

6 006

3 892

1 712

Götalands n slättbygder

6 164

762

5 322

6 015

4 730

6 607

Svealands slättbygder

6 023

314

4 432

10 748

4 028

8 868

Götalands skogsbygder

5 613

286

4 249

4 379

3 697

4 100

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 703

2 327

3 586

2 352

Nedre Norrland

..

..

3 109

2 254

2 866

779

Övre Norrland

..

..

2 719

1 694

2 478

463

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

6 064

4 465

4 882

40 397

4 220

27 561

2019

5 962

4 118

4 821

40 576

4 158

27 987

2018

5 985

3 884

4 865

40 443

4 226

28 745

2017

5 849

3 547

4 726

40 666

4 128

29 472

2016

5 773

3 302

4 621

40 737

4 032

29 956

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.