Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, vårkorn och havre

12c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 898

101

616

3 526

105

391

Uppsala

4 484

102

1 537

4 242

110

675

Södermanlands

4 395

103

999

4 040

110

743

Östergötlands

5 199

103

1 337

4 315

105

815

Jönköpings

3 752

104

437

3 634

103

393

Kronobergs

3 928

102

302

4 028

103

302

Kalmar

4 254

102

939

3 533

102

347

Gotlands

4 298

102

985

3 440

104

236

Blekinge

4 702

101

417

4 474

102

149

Skåne

6 096

101

3 916

5 284

103

949

Hallands

5 108

101

1 054

4 721

101

692

Västra Götalands

4 862

102

2 230

4 728

106

2 847

Värmlands

3 924

104

582

3 985

115

588

Örebro

4 722

102

904

4 567

104

902

Västmanlands

4 510

101

991

4 486

109

873

Dalarnas

3 611

105

419

3 912

107

341

Gävleborgs

3 070

104

496

3 058

105

285

Västernorrlands

2 501

105

233

..

..

..

Jämtlands

2 909

103

188

..

..

..

Västerbottens

2 667

101

438

2 168

100

127

Norrbottens

2 186

101

343

2 223

101

120

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 156

101

3 551

5 337

102

1 184

Götalands mellanbygder

4 982

102

2 952

4 295

105

682

Götalands n slättbygder

5 242

102

2 895

4 985

107

2 897

Svealands slättbygder

4 460

102

5 251

4 360

109

3 842

Götalands skogsbygder

4 085

103

2 082

3 799

104

1 825

M Sveriges skogsbygder

3 598

103

959

3 742

108

911

Nedre Norrland

2 980

105

870

2 730

105

303

Övre Norrland

2 521

101

806

2 191

100

251

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

4 832

103

19 497

4 453

107

11 971

2019

4 746

102

19 520

4 374

107

12 131

2018

4 770

102

19 903

4 391

107

12 530

2017

4 671

102

19 890

4 364

106

12 974

2016

4 565

102

19 765

4 234

106

12 984

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.