Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, rågvete och blandsäd

12d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, triticale and mixed grain

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal

företag3

Tioårsmedelvärde

Antal

företag3

kg/ha

konv/ord2

kg/ha

konv/ord2

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 873

104

70

..

..

..

Uppsala

4 998

108

104

..

..

..

Södermanlands

5 217

104

284

3 561

115

104

Östergötlands

5 970

104

477

3 397

110

113

Jönköpings

4 642

104

94

3 663

106

108

Kronobergs

4 505

105

102

..

..

..

Kalmar

5 202

102

460

..

..

..

Gotlands

5 059

102

351

..

..

..

Blekinge

5 352

102

134

..

..

..

Skåne

6 197

104

525

..

..

..

Hallands

5 912

101

391

..

..

..

Västra Götalands

5 609

108

495

4 055

115

361

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

2 111

103

59

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 273

103

545

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 577

103

962

3 886

109

75

Götalands n slättbygder

5 937

106

713

4 295

119

302

Svealands slättbygder

5 223

106

650

3 650

118

268

Götalands skogsbygder

5 033

104

694

3 489

109

383

M Sveriges skogsbygder

5 253

108

141

3 194

113

86

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

2 104

101

81

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

5 620

105

3 848

3 721

113

1 312

2019

5 456

105

4 016

3 729

113

1 334

2018

5 604

104

4 282

3 734

113

1 281

2017

5 487

104

4 753

3 712

113

1 331

2016

5 384

104

5 201

3 609

113

1 410

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2010–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.