Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, höstraps och vårraps

12e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 728

101

266

1 746

99

313

Uppsala

2 860

103

399

1 991

100

687

Södermanlands

3 027

101

476

1 801

100

419

Östergötlands

3 228

103

1 074

1 719

100

464

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 500

101

656

..

..

..

Gotlands

3 049

102

728

1 999

101

223

Blekinge

3 530

101

225

..

..

..

Skåne

3 561

101

3 328

..

..

..

Hallands

3 199

101

390

..

..

..

Västra Götalands

3 273

105

1 234

1 893

101

585

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

3 141

102

306

2 024

101

277

Västmanlands

..

..

..

1 973

100

387

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 588

100

2 794

..

..

..

Götalands mellanbygder

3 398

101

2 219

2 033

101

305

Götalands n slättbygder

3 246

104

2 122

1 842

100

812

Svealands slättbygder

2 901

103

1 584

1 896

100

2 262

Götalands skogsbygder

3 195

104

514

1 700

103

303

M Sveriges skogsbygder

3 056

107

175

1 980

101

155

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

3 434

102

9 215

1 883

101

4 202

2019

3 400

102

8 747

1 899

100

4 742

2018

3 439

101

8 574

1 958

101

4 630

2017

3 387

101

8 063

1 952

101

5 170

2016

3 407

101

7 975

1 911

101

5 106

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.