Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, oljelin och ärter

12g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 807

102

225

Uppsala

1 526

100

113

3 111

104

693

Södermanlands

..

..

..

2 867

105

293

Östergötlands

1 830

100

629

3 692

103

580

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 558

101

238

Gotlands

..

..

..

3 655

102

412

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 623

103

263

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

3 199

107

406

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 221

101

295

Västmanlands

..

..

..

2 874

107

357

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 571

102

242

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 644

102

712

Götalands n slättbygder

1 800

100

793

3 495

104

844

Svealands slättbygder

1 522

101

495

2 991

104

2 001

Götalands skogsbygder

..

..

..

3 128

109

137

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 662

108

151

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

1 705

101

1 445

3 258

105

3 881

2019

1 698

101

1 601

3 210

105

3 776

2018

1 730

101

1 305

3 271

105

3 522

2017

1 724

101

1 291

3 214

106

3 188

2016

1 654

102

1 360

3 081

106

2 957

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.