Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 majs och åkerbönor

12h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

3 128

117

103

Östergötlands

..

..

..

3 474

105

350

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 618

100

198

4 032

110

194

Hallands

..

..

..

3 485

106

188

Västra Götalands

..

..

..

3 759

112

685

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 258

107

93

Västmanlands

..

..

..

3 018

99

81

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 744

101

189

3 794

103

329

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

3 696

110

908

Svealands slättbygder

..

..

..

3 182

113

356

Götalands skogsbygder

..

..

..

3 300

108

190

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

6 710

101

289

3 583

110

1 925

2019

6 657

101

278

3 578

110

1 732

2018

6 763

101

267

3 578

110

1 732

2017

6 560

101

270

3 447

112

1 381

20163

6 725

101

185

3 293

95

 

1 043

20153

6 695

101

181

3 190

101

974


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2015–2016 för majs har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.