Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 matpotatis

12i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, table potatoes

 

Område

Matpotatis

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

39 293

102

381

Jönköpings

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

36 900

103

118

Gotlands

35 808

113

145

Blekinge

..

..

..

Skåne

39 827

103

1 318

Hallands

38 024

101

428

Västra Götalands

35 087

103

494

Värmlands

28 007

102

166

Örebro

32 025

101

174

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

32 470

105

233

Gävleborgs

20 309

109

103

Västernorrlands

22 635

103

85

Jämtlands

18 092

103

80

Västerbottens

20 114

104

205

Norrbottens

18 226

103

181

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

39 348

102

1 090

Götalands mellanbygder

38 560

106

835

Götalands n slättbygder

36 957

102

773

Svealands slättbygder

29 445

102

346

Götalands skogsbygder

34 445

106

226

M Sveriges skogsbygder

28 277

105

234

Nedre Norrland

28 310

106

371

Övre Norrland

18 960

103

380

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2020

35 448

104

4 229

2019

..

..

..

2018

..

..

..

2017

..

..

..

2016

..

..

..

2015

..

..

..


1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.