Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall första skörd och återväxt

12j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal

företag)

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 020

105

138

774

104

116

Uppsala

2 685

103

161

1 673

100

167

Södermanlands

2 753

102

153

1 548

95

155

Östergötlands

2 960

105

253

2 215

112

243

Jönköpings

2 796

101

281

2 020

105

264

Kronobergs

2 923

101

168

2 040

105

163

Kalmar

3 009

103

279

2 235

103

245

Gotlands

3 329

103

191

2 215

106

183

Blekinge

3 276

98

85

1 965

95

77

Skåne

3 372

104

495

2 355

102

497

Hallands

3 042

100

260

3 150

102

233

Västra Götalands

2 963

104

679

2 313

107

647

Värmlands

2 640

102

191

1 077

96

192

Örebro

2 943

107

111

..

..

..

Västmanlands

3 128

110

92

..

..

..

Dalarnas

2 977

101

141

1 207

91

142

Gävleborgs

2 788

100

150

1 357

102

166

Västernorrlands

2 771

100

165

1 130

110

163

Jämtlands

2 760

101

107

1 124

117

111

Västerbottens

2 340

100

257

1 250

104

248

Norrbottens

2 563

100

127

1 141

99

137

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 265

101

354

3 207

103

343

Götalands mellanbygder

3 436

103

587

2 364

102

547

Götalands n slättbygder

3 245

108

480

2 776

108

465

Svealands slättbygder

2 988

104

742

1 458

96

717

Götalands skogsbygder

2 853

103

1 280

2 076

106

1 301

M Sveriges skogsbygder

2 706

101

421

1 114

91

431

Nedre Norrland

2 835

102

423

1 230

107

501

Övre Norrland

2 431

100

427

1 187

104

443

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

2 977

103

4 317

1 914

105

4 299

2019

2 928

103

4 329

1 895

106

4 097

2018

2 928

103

4 329

1 931

106

3 643

2017

2 897

104

4 291

1 866

107

3 491

2016

2 851

104

4 238

1 807

107

3 473

2015

2 851

105

4 238

1 734

109

3 260


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.