Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12k. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall totalt

12k. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

Stockholms

3 807

104

144

Uppsala

4 274

102

177

Södermanlands

4 235

99

163

Östergötlands

5 177

108

241

Jönköpings

4 824

102

250

Kronobergs

4 963

102

166

Kalmar

5 320

103

250

Gotlands

5 509

105

183

Blekinge

5 263

97

83

Skåne

5 734

103

491

Hallands

6 160

101

238

Västra Götalands

5 280

106

664

Värmlands

3 649

99

184

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 159

98

144

Gävleborgs

4 128

101

142

Västernorrlands

3 860

103

155

Jämtlands

3 849

106

104

Västerbottens

3 572

102

260

Norrbottens

3 676

100

122

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 486

102

349

Götalands mellanbygder

5 792

103

558

Götalands n slättbygder

6 050

109

479

Svealands slättbygder

4 358

101

719

Götalands skogsbygder

4 917

104

1 257

M Sveriges skogsbygder

3 813

98

404

Nedre Norrland

4 035

103

464

Övre Norrland

3 589

101

422

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2020

4 900

104

4 192

2019

4 827

104

4 610

2018

4 826

104

4 610

2017

4 728

105

4 565

2016

4 618

105

4 517

2015

4 555

107

4 460


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.