Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12l. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 vårrågvete

12l. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, spring triticale

 

Område

Vårrågvete

Femårsmedelvärde

Antal

företag2

kg/ha

konv/ord1

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

..

..

..

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

..

..

..

Hallands

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

Svealands slättbygder

3 877

117

51

Götalands skogsbygder

3 651

106

54

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2020

6 710

101

289

2019

..

..

..

2018

..

..

..

2017

..

..

..

2016

..

..

..

2015

..

..

..


Anm. Vattenhalt: 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.