Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, cereals

 

Område

Höstrågvete1

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 757

222

2 580

110

Uppsala

4 609

272

3 178

244

Södermanlands

5 113

671

3 055

248

Östergötlands

5 902

1 416

2 769

348

Jönköpings

4 484

309

3 368

313

Kronobergs

4 519

290

3 324

109

Kalmar

5 404

1 029

3 339

212

Gotlands

5 138

894

3 192

80

Blekinge

5 282

336

..

..

Skåne

6 225

1 091

3 661

194

Hallands

6 108

809

3 914

149

Västra Götalands

5 375

1 702

3 384

1 236

Värmlands

3 846

260

2 402

189

Örebro

5 055

327

3 068

136

Västmanlands

4 889

195

2 265

113

Dalarnas

..

..

2 894

82

Gävleborgs

..

..

2 652

135

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

2 289

112

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 323

1 147

4 326

170

Götalands mellanbygder

5 787

2 267

3 776

273

Götalands n slättbygder

5 796

2 422

3 382

1 021

Svealands slättbygder

5 025

1 817

2 954

918

Götalands skogsbygder

5 105

1 799

3 170

1 146

M Sveriges skogsbygder

5 046

441

2 763

359

Nedre Norrland

..

..

2 294

226

Övre Norrland

..

..

2 598

190

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2020

5 604

9 964

3 218

4 331

2019

5 506

10 469

3 214

4 443

2018

5 529

11 056

3 287

4 634

2017

5 441

11 306

3 249

4 807

2016

5 348

11 593

3 220

4 907

2015

5 228

11 647

3 215

4 980


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2005–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.