Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 388

432

1 740

608

Uppsala

2 484

693

1 935

1 297

Södermanlands

3 092

799

1 736

845

Östergötlands

3 248

2 215

1 617

871

Jönköpings

3 225

150

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 981

1 132

1 785

110

Gotlands

3 386

1 214

2 168

449

Blekinge

3 942

380

..

..

Skåne

3 726

6 021

1 788

409

Hallands

3 241

791

1 789

316

Västra Götalands

3 178

2 644

1 818

1 325

Värmlands

..

..

1 501

273

Örebro

3 085

490

1 893

699

Västmanlands

..

..

1 930

902

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 759

5 139

1 807

486

Götalands mellanbygder

3 557

3 968

2 095

642

Götalands n slättbygder

3 227

4 387

1 756

1 799

Svealands slättbygder

2 862

2 818

1 820

4 515

Götalands skogsbygder

3 287

1 067

1 536

637

M Sveriges skogsbygder

3 083

331

2 084

304

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2020

3 506

17 712

1 805

8 406

2019

3 537

16 931

1 825

9 110

2018

3 598

15 940

1 851

9 596

2017

3 594

15 061

1 833

10 037

2016

3 642

14 203

1 834

10 214

2015

3 608

13 396

1 849

10 385


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.