Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 368

245

Gävleborgs

..

..

1 566

195

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

..

Svealands slättbygder

1 350

358

982

318

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 053

376

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2020

1 342

463

1 105

1 211

2019

1 455

468

1 138

1 388

2018

1 552

462

1 145

1 578

2017

1 637

498

1 135

1 846

2016

1 698

503

1 164

2 136

2015

1 752

522

1 195

2 329


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.