Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 635

423

1 926

109

Uppsala

2 995

1 310

1 572

228

Södermanlands

2 682

659

1 921

289

Östergötlands

3 683

1 303

1 866

1 104

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 839

477

..

..

Gotlands

3 854

747

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 712

526

..

..

Hallands

3 098

130

..

..

Västra Götalands

3 119

1 035

1 739

382

Värmlands

2 251

242

..

..

Örebro

3 253

556

1 575

129

Västmanlands

2 767

737

1 806

114

Dalarnas

2 390

208

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 624

441

..

..

Götalands mellanbygder

3 823

1 387

..

..

Götalands n slättbygder

3 522

2 026

1 876

1 379

Svealands slättbygder

2 899

3 822

1 640

915

Götalands skogsbygder

3 091

355

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 421

522

1 719

96

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2020

3 194

8 595

1 797

2 623

2019

3 134

8 722

1 823

2 710

2018

3 153

8 822

1 917

2 714

2017

3 042

9 010

1 945

2 682

2016

2 947

9 133

1 896

2 469

2015

2 838

9 094

1 941

2 673


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.