Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse

Sockerbetor2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag3

Normskörd, kg/ha

Antal

företag3

Normskörd, kg/ha

Antal

företag3

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18 500

169

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

41 899

839

..

..

..

..

Jönköpings

27 726

133

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

40 657

287

46 157

369

..

..

Gotlands

32 983

464

..

..

..

..

Blekinge

34 538

113

42 066

559

65 530

1 131

Skåne

39 428

2 869

45 056

1 419

70 498

29 341

Hallands

41 215

973

..

..

66 766

1 270

Västra Götalands

36 313

1 195

..

..

..

..

Värmlands

29 076

368

..

..

..

..

Örebro

33 308

396

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

34 253

653

..

..

..

..

Gävleborgs

19 662

345

..

..

..

..

Västernorrlands

25 777

214

..

..

..

..

Jämtlands

18 130

180

..

..

..

..

Västerbottens

21 660

462

..

..

..

..

Norrbottens

18 253

440

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

40 763

2 497

46 315

310

..

..

Götalands mellanbygder

37 816

1 972

43 884

1 848

..

..

Götalands n slättbygder

39 044

1 794

..

..

..

..

Svealands slättbygder

30 148

828

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

34 776

638

47 522

207

..

..

M Sveriges skogsbygder

28 998

656

..

..

..

..

Nedre Norrland

29 879

1 019

..

..

..

..

Övre Norrland

19 600

920

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

36 459

10 324

44 303

2 428

70 600

32 551

2019

35 766

10 843

43 542

2 465

68 660

35 149

2018

35 332

11 339

43 091

2 499

68 123

37 818

2017

34 658

11 858

40 490

2 321

66 480

40 618

2016

33 732

12 363

39 744

2 483

64 659

43 376

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för produktionsområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.