Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 980

688

4 037

218

..

..

0112

5 347

323

3 434

116

..

..

0321*

5 986

1 227

4 259

507

5 912

203

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 746

663

3 761

223

..

..

0431*

5 577

421

4 381

220

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 540

1 131

4 106

628

5 942

125

0312

5 319

189

4 062

162

..

..

0321*

5 986

1 227

4 259

507

5 912

203

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 766

845

4 952

642

..

..

1922*

5 078

254

3 896

281

..

..

2121*

5 262

158

4 396

199

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

6 053

737

4 058

183

..

..

0421*

5 746

663

3 761

223

..

..

0422*

6 124

759

4 420

398

5 550

114

0431*

5 577

421

4 381

220

..

..

0521*

5 936

218

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

6 250

91

..

..

..

..

0512

5 604

136

..

..

..

..

0513

8 069

1 226

6 039

250

7 288

397

0514

6 860

1 220

4 233

345

6 713

264

0515

6 493

1 096

4 090

250

..

..

0521*

5 936

218

..

..

..

..

0821*

4 837

308

3 725

83

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

6 436

210

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 784

195

5 057

204

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

7 293

1 104

4 255

221

6 239

168

0812

6 143

260

..

..

..

..

0813

6 166

188

4 603

76

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 837

308

3 725

83

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 316

372

3 450

142

..

..

0912

6 343

1 066

4 305

635

5 232

153

0913

5 479

214

4 452

125

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

7 177

671

6 342

310

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

7 355

279

5 196

102

5 535

210

1112

7 557

171

..

..

6 674

105

1121

8 724

912

6 272

160

7 024

216

1122

7 873

346

..

..

6 849

113

1123

6 826

678

5 512

249

6 479

102

1124*

6 440

72

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 498

967

4 173

130

7 615

240

1212

8 156

608

4 099

97

7 287

132

1213

7 338

282

..

..

6 519

177

1214

8 110

779

5 387

270

7 014

240

1215

7 404

790

3 997

120

7 689

401

1216

7 935

1 012

5 476

372

6 803

215

1221

..

..

..

..

..

..

1222

7 265

334

..

..

7 019

110

1321*

6 864

567

5 062

315

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

6 440

72

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 646

525

4 687

394

..

..

1321*

6 864

567

5 062

315

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 696

207

4 610

184

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 696

207

4 610

184

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

5 559

95

3 447

93

..

..

1421

5 087

109

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

6 613

464

4 309

185

..

..

1521

5 731

70

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 860

226

4 484

120

..

..

1613

5 618

99

..

..

..

..

1614

5 442

299

4 503

92

..

..

1615

6 224

441

3 428

133

4 816

102

1616

6 058

587

4 561

275

4 509

85

1617

6 653

82

..

..

..

..

1621

6 374

460

3 454

148

5 988

196

1622

7 294

1 169

4 824

204

6 117

240

1623

7 165

849

3 773

207

5 958

173

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 761

294

4 106

194

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 989

208

4 366

152

..

..

1712

5 257

101

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 761

294

4 106

194

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 816

108

4 086

101

..

..

1812

6 821

923

5 197

728

5 657

163

1813

3 987

65

..

..

..

..

1821*

5 401

483

4 554

291

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

6 124

759

4 420

398

5 550

114

0431*

5 577

421

4 381

220

..

..

1821*

5 401

483

4 554

291

..

..

1911

5 703

1 035

4 291

590

..

..

1912

4 449

121

3 062

158

..

..

1921*

5 766

845

4 952

642

..

..

1922*

5 078

254

3 896

281

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

5 152

467

3 284

414

4 437

91

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 724

159

..

..

2121*

5 262

158

4 396

199

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.