Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 802

532

3 195

408

0112

..

..

3 585

400

3 215

279

0321*

..

..

4 850

1 112

3 586

486

0322*

..

..

2 632

147

2 624

100

0421*

..

..

4 379

550

3 618

473

0431*

..

..

3 802

338

3 678

365

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 406

1 119

4 090

508

0312

..

..

3 710

295

3 001

137

0321*

..

..

4 850

1 112

3 586

486

0322*

..

..

2 632

147

2 624

100

1921*

..

..

4 588

1 034

4 674

909

1922*

..

..

3 999

358

3 672

300

2121*

..

..

3 377

447

3 431

352

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 381

693

3 892

438

0421*

..

..

4 379

550

3 618

473

0422*

..

..

4 820

572

4 024

518

0431*

..

..

3 802

338

3 678

365

0521*

..

..

4 020

192

3 629

224

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

4 035

107

..

..

0512

..

..

3 590

112

..

..

0513

7 513

175

6 480

970

6 339

245

0514

6 562

99

5 111

758

4 349

488

0515

..

..

4 623

612

4 044

692

0521*

..

..

4 020

192

3 629

224

0821*

..

..

3 724

254

3 349

276

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

3 388

122

3 308

88

0612

..

..

4 424

304

4 091

296

0621*

..

..

4 427

260

4 148

242

0622*

..

..

3 383

242

3 499

201

1322*

..

..

4 226

117

3 282

107

1611*

..

..

3 870

119

3 442

121

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

4 427

260

4 148

242

0622*

..

..

3 383

242

3 499

201

0711

..

..

4 306

386

4 312

453

0731*

..

..

3 992

83

..

..

0831*

..

..

3 460

118

..

..

1131*

..

..

3 984

91

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 421

493

4 804

932

4 155

264

0812

5 673

251

4 383

375

..

..

0813

..

..

4 492

206

3 964

162

0814

..

..

4 065

112

..

..

0821*

..

..

3 724

254

3 349

276

0831*

..

..

3 460

118

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 390

301

4 119

465

3 515

170

0912

5 892

487

4 441

1 141

3 440

304

0913

4 346

140

3 943

364

3 346

112

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 992

83

..

..

0831*

..

..

3 460

118

..

..

1011

5 470

143

4 828

801

4 649

294

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 992

83

..

..

1111

6 048

85

5 689

355

..

..

1112

..

..

5 184

246

4 174

114

1121

7 085

238

6 716

896

5 351

134

1122

7 039

112

5 733

450

..

..

1123

5 610

157

5 951

603

5 519

352

1124*

..

..

4 262

170

4 269

72

1131*

..

..

3 984

91

..

..

1211

6 981

63

7 395

883

5 412

126

1212

6 312

110

6 285

616

..

..

1213

..

..

5 381

293

..

..

1214

..

..

6 720

724

4 673

98

1215

..

..

5 472

905

4 741

358

1216

..

..

6 410

925

5 888

357

1221

..

..

4 620

154

..

..

1222

..

..

6 242

339

5 300

123

1321*

..

..

5 376

874

5 021

489

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 262

170

4 269

72

1131*

..

..

3 984

91

..

..

1311

..

..

5 260

856

4 837

637

1321*

..

..

5 376

874

5 021

489

1322*

..

..

4 226

117

3 282

107

1331*

..

..

4 703

289

3 930

336


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 703

289

3 930

336

1411

..

..

..

..

3 092

154

1412

..

..

3 773

129

3 615

216

1421

..

..

4 050

93

3 988

185

1511

..

..

4 136

123

3 465

90

1512

..

..

5 484

461

4 835

662

1521

..

..

4 617

103

3 510

153

1522

..

..

3 914

153

3 579

184

1611*

..

..

3 870

119

3 442

121

1612

..

..

5 064

420

4 199

398

1613

..

..

4 808

183

3 484

178

1614

..

..

4 691

225

3 878

362

1615

..

..

5 388

354

4 778

443

1616

..

..

4 716

398

4 057

578

1617

..

..

4 169

102

3 694

143

1621

..

..

4 607

525

4 431

724

1622

..

..

5 790

687

5 589

1 102

1623

..

..

5 607

543

5 200

765

1721*

..

..

..

..

1 943

73

1722*

..

..

4 407

403

3 784

471

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

4 056

379

3 967

426

1712

..

..

3 219

219

3 604

280

1713

..

..

3 505

130

2 516

108

1721*

..

..

..

..

1 943

73

1722*

..

..

4 407

403

3 784

471

1723*

..

..

2 632

94

2 423

104

1724*

..

..

2 732

80

3 028

85

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 632

94

2 423

104

1811

..

..

4 479

181

3 897

214

1812

..

..

5 253

1 030

4 905

966

1813

..

..

3 001

132

3 938

143

1821*

..

..

4 146

539

4 475

588

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 820

572

4 024

518

0431*

..

..

3 802

338

3 678

365

1821*

..

..

4 146

539

4 475

588

1911

..

..

4 659

974

4 170

905

1912

..

..

3 249

184

3 376

265

1921*

..

..

4 588

1 034

4 674

909

1922*

..

..

3 999

358

3 672

300


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 732

80

3 028

85

2011

..

..

3 726

808

3 851

731

2012

..

..

3 518

165

4 009

94

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 091

150

2 892

106

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 161

454

2 610

216

2121*

..

..

3 377

447

3 431

352

2122*

..

..

2 091

150

2 892

106

2221*

..

..

3 087

364

2 329

89

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

2 135

95

..

..

2212

..

..

2 282

279

..

..

2221*

..

..

3 087

364

2 329

89

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 969

518

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 658

249

..

..

2412

..

..

2 933

183

..

..

2413

..

..

3 183

338

2 795

86

2414

..

..

2 680

135

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 403

568

3 012

184

2512

..

..

2 037

112

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.