Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Spannmål. Totalskördar 1993-2002
2. Raps och rybs. Totalskördar 1993-2002
3. Matpotatis. Totalskördar 1993-2002
4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002
5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001
6. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2000

1. Spannmål. Totalskördar 1993-2002

1. Cereals. Total production 1993-2002

 

Tusentals ton

2. Raps och rybs. Totalskördar 1993-2002

2. Rape and turnip rape. Total production 1993-2002


Tusentals ton

3. Matpotatis. Totalskördar 1993-2002

3. Table potatoes. Total production 1993-2002


Tusentals ton

 

Observera att diagrammen har olika skalor !

4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002

4. Cereals. Crop division of total production in 2002

5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001

5. Cereals. Crop division of total production in 2001


6. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2000

6. Cereals. Crop division of total production in 2000