Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

93

5 520

2,3

12 920

71 300

2,3

Uppsala

208

5 970

0,9

25 730

153 600

0,9

Södermanlands

178

5 540

1,6

21 580

119 600

1,6

Östergötlands

307

6 090

1,2

43 820

266 900

1,2

Jönköpings

11

..

..

770

..

..

Kronobergs

7

..

..

110

..

..

Kalmar

103

6 710

3,1

9 550

64 100

3,1

Gotlands

103

5 390

2,6

6 420

34 600

2,6

Blekinge

29

7 040

10,2

1 000

7 000

10,2

Skåne

509

7 710

0,7

79 330

611 500

0,7

Hallands

76

6 810

2,0

6 300

42 900

2,0

Västra Götalands

364

6 160

1,1

55 200

339 700

1,1

Värmlands

41

5 240

3,0

2 380

12 500

3,0

Örebro

98

6 140

1,1

6 990

42 900

1,1

Västmanlands

123

5 650

1,5

12 100

68 300

1,5

Dalarnas

16

..

..

630

..

..

Gävleborgs

9

..

..

240

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

435

7 800

0,7

66 100

515 700

0,7

Götalands mellanbygder

330

6 800

1,5

31 120

211 600

1,5

Götalands norra slättbygder

581

6 200

0,9

89 650

555 400

0,9

Svealands slättbygder

719

5 730

0,7

80 630

461 800

0,7

Götalands skogsbygder

133

5 490

2,2

12 550

68 900

2,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

5 650

1,8

4 940

27 900

1,8

Nedre Norrland

2

..

..

60

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

2 275

6 470

0,5

285 060

1 844 600

0,5

2001

2 415

6 040

0,7

354 040

2 137 700

0,7

2000

2 510

6 100

0,6

353 020

2 154 500

0,6

1999

1 994

6 320

0,8

209 640

1 325 800

0,8

1998

2 009

5 740

0,8

359 020

2 060 700

1,3

1997

1 767

6 210

0,8

293 600

1 822 400

1,1


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.