Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Höstraps. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Winter rape. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

320

..

..

Uppsala

6

..

..

200

..

..

Södermanlands

16

..

..

440

..

..

Östergötlands

139

3 150

1,9

5 600

17 600

1,9

Jönköpings

4

..

..

90

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

49

2 820

5,2

1 240

3 500

5,2

Gotlands

58

2 390

4,1

1 150

2 800

4,1

Blekinge

8

..

..

60

..

..

Skåne

318

2 790

1,0

17 250

48 200

1,0

Hallands

22

3 060

3,5

440

1 400

3,5

Västra Götalands

107

3 260

2,0

4 070

13 300

2,0

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

11

..

..

290

..

..

Västmanlands

1

..

..

30

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

253

2 790

1,1

13 500

37 600

1,1

Götalands mellanbygder

186

2 730

1,6

6 260

17 100

1,6

Götalands norra slättbygder

224

3 250

1,5

8 930

29 000

1,5

Svealands slättbygder

44

3 100

1,7

1 290

4 000

1,7

Götalands skogsbygder

34

2 780

3,2

970

2 700

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2

1999

446

2 860

1,4

19 630

56 200

1,4

1998

350

2 990

1,6

23 160

69 300

4,3

1997

303

2 300

1,9

22 890

52 600

2,8


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).