Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Vårraps. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Spring rape. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

38

1 940

3,2

1 590

3 100

3,2

Uppsala

73

2 300

1,8

2 750

6 300

1,8

Södermanlands

42

1 950

2,4

1 420

2 800

2,4

Östergötlands

60

1 860

3,2

2 350

4 400

3,2

Jönköpings

-

-

-

40

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

7

..

..

200

..

..

Gotlands

26

1 830

8,8

550

1 000

8,8

Blekinge

23

2 210

2,7

220

500

2,7

Skåne

88

2 140

3,1

2 990

6 400

3,1

Hallands

40

2 300

3,4

980

2 200

3,4

Västra Götalands

102

2 190

2,3

4 710

10 300

2,4

Värmlands

11

..

..

290

..

..

Örebro

62

2 260

1,6

1 820

4 100

1,6

Västmanlands

55

2 100

2,1

1 920

4 000

2,1

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

2 140

3,0

2 910

6 200

3,0

Götalands mellanbygder

71

2 120

3,4

1 490

3 200

3,4

Götalands norra slättbygder

144

2 070

2,0

6 490

13 400

2,1

Svealands slättbygder

276

2 120

1,0

9 560

20 300

1,0

Götalands skogsbygder

32

2 180

4,3

933

2 000

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

510

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4

1999

633

2 040

1,6

31 270

63 800

1,6

1998

276

1 950

3,4

16 700

32 500

6,9

1997

289

1 840

4,7

19 480

35 800

5,1


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 26.