Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstrybs. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter turnip rape. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

310

..

..

Uppsala

15

..

..

470

..

..

Södermanlands

20

1 800

5,0

540

960

5,0

Östergötlands

6

..

..

210

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

10

..

..

Gotlands

3

..

..

50

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

30

..

..

Hallands

2

..

..

20

..

..

Västra Götalands

1

..

..

80

..

..

Värmlands

2

..

..

60

..

..

Örebro

2

..

..

60

..

..

Västmanlands

6

..

..

60

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

30

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

60

..

..

Götalands norra slättbygder

4

..

..

210

..

..

Svealands slättbygder

56

1 870

2,5

1 470

2 800

2,5

Götalands skogsbygder

7

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

80

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

74

1 760

2,3

1 900

3 300

2,3

2001

40

1 460

7,7

860

1 200

7,7

2000

52

1 750

7,7

1 400

2 400

7,7

1999

30

1 880

7,5

1 210

2 300

7,5

1998

54

1 630

4,7

1 470

2 400

17,6

1997

30

1 510

7,0

1 750

2 600

10,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).