Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårrybs. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring turnip rape. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

1 050

10,7

880

900

10,7

Uppsala

35

1 660

3,7

1 380

2 300

3,7

Södermanlands

44

1 310

5,3

1 730

2 300

5,3

Östergötlands

28

1 220

5,7

1 260

1 500

5,7

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

3

..

..

70

..

..

Kalmar

5

..

..

100

..

..

Gotlands

5

..

..

180

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

70

..

..

Hallands

9

..

..

380

..

..

Västra Götalands

71

1 810

1,7

3 310

6 000

1,7

Värmlands

21

1 300

6,5

620

800

6,5

Örebro

22

1 900

3,5

670

1 300

3,5

Västmanlands

31

1 480

3,0

1 320

1 900

3,0

Dalarnas

17

..

..

340

..

..

Gävleborgs

2

..

..

80

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

350

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

180

..

..

Götalands norra slättbygder

80

1 660

2,3

3 950

6 600

2,3

Svealands slättbygder

168

1 390

2,5

6 270

8 700

2,5

Götalands skogsbygder

26

1 550

4,8

810

1 200

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

33

1 430

2,0

830

1 200

2,0

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4

1999

468

1 670

1,9

23 780

39 800

1,9

1998

238

1 460

2,6

13 240

19 300

6,5

1997

296

1 540

2,3

19 430

30 000

4,6


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).