Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Oljelin. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Oil flax. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

110

..

..

Uppsala

6

..

..

250

..

..

Södermanlands

6

..

..

190

..

..

Östergötlands

44

1 980

3,7

1 290

2 600

3,7

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

5

..

..

70

..

..

Gotlands

2

..

..

50

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

5

..

..

130

..

..

Hallands

1

..

..

40

..

..

Västra Götalands

8

..

..

610

..

..

Värmlands

-

-

-

30

..

..

Örebro

2

..

..

110

..

..

Västmanlands

2

..

..

100

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

110

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

140

..

..

Götalands norra slättbygder

50

1 850

3,9

1 780

3 300

3,9

Svealands slättbygder

17

..

..

720

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

90

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

220

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3

1999

547

950

4,3

34 170

32 500

4,3

1998

295

420

13,1

15 060

6 400

14,9

1997

147

1 280

6,3

9 530

12 200

7,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 26.