Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Matpotatis. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Table potatoes in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

120

..

..

Uppsala

23

19 740

17 560

10,4

340

6 000

10,4

Södermanlands

8

..

..

..

160

..

..

Östergötlands

74

30 850

27 940

2,1

1 760

49 100

2,1

Jönköpings

18

..

..

..

390

..

..

Kronobergs

13

..

..

..

220

..

..

Kalmar

34

29 200

26 720

5,1

610

16 300

5,1

Gotlands

43

30 330

28 070

2,7

830

23 400

2,7

Blekinge

5

..

..

..

100

..

..

Skåne

326

33 050

30 860

1,3

7 210

222 400

1,3

Hallands

117

28 830

26 700

3,1

3 240

86 500

3,1

Västra Götalands

165

29 210

26 480

2,0

3 760

99 500

2,0

Värmlands

37

25 900

23 100

1,9

650

15 100

1,9

Örebro

37

27 600

24 640

2,4

770

19 000

2,4

Västmanlands

11

..

..

..

140

..

..

Dalarnas

45

25 150

22 020

3,5

780

17 300

3,5

Gävleborgs

33

16 620

14 580

6,0

370

5 400

6,0

Västernorrlands

25

18 140

15 760

13,2

240

3 800

13,2

Jämtlands

13

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

38

21 780

17 710

5,0

500

8 800

5,0

Norrbottens

35

22 740

18 000

2,1

760

13 600

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

299

32 050

29 810

1,5

7 030

209 500

1,5

Götalands mellanbygder

199

30 570

28 500

2,0

4 460

127 000

2,0

Götalands norra slättbygder

200

30 700

27 820

1,4

4 720

131 400

1,4

Svealands slättbygder

94

24 860

22 240

2,7

1 740

38 600

2,7

Götalands skogsbygder

87

26 420

24 030

3,8

1 740

41 700

3,8

Mell Sveriges skogsbygder

63

21 920

19 520

2,5

970

19 000

2,5

Nedre Norrland

91

21 660

18 840

3,6

1 210

22 800

3,6

Övre Norrland

73

22 340

17 880

2,4

1 280

22 900

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1

1999

862

31 600

28 820

1,3

23 430

675 200

1,3

1998

784

38 390

34 720

 

22 820

792 500

 

1997

851

39 300

35 640

 

24 380

874 300

 


 

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Resultat för 1997 och 1998 är inte direkt jämförbara med senare års resultat.