Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Potatis för stärkelse. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Potatoes for processing of starch in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

20

..

..

Kalmar

16

..

..

..

770

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

42

32 900

32 770

2,7

2 740

89 840

2,7

Skåne

102

36 670

36 520

1,4

4 780

174 700

1,4

Hallands

1

..

..

..

80

..

..

Västra Götalands

9

..

..

..

180

..

..

Värmlands

-

-

-

-

0

..

..

Örebro

-

-

-

-

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

0

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

34 480

34 340

5,0

830

28 500

5,0

Götalands mellanbygder

128

35 600

35 460

1,5

6 980

247 560

1,5

Götalands norra slättbygder

9

..

..

..

180

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

10

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

..

580

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 050

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5

1999

117

37 770

37 620

1,9

8 390

315 600

1,9

1998

96

48 110

47 440

 

8 570

406 400

 

1997

93

37 540

37 420

 

9 080

339 800

 


 

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.