Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Slåttervall. Första skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

17. Temporary grasses. First cut in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal UE

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 770

7,3

27 200

6,3

102 000

9,7

Götalands mellanbygder

65

4 290

4,4

90 100

2,5

386 000

5,1

Götalands norra slättbygder

61

4 380

4,9

64 200

3,7

281 000

6,1

Svealands slättbygder

96

3 430

4,3

118 300

5,1

405 000

6,7

Götalands skogsbygder

210

3 600

2,4

246 100

1,3

887 000

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

45

3 490

5,4

72 200

4,0

252 000

6,7

Nedre Norrland

59

3 100

6,8

80 500

3,1

249 000

7,5

Övre Norrland

47

2 650

6,9

64 500

1,6

171 000

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1


 

1) Vattenhalt 16,5 procent.

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.