Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2002

Hektarskörd och totalskörd

18. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2002

Yield per hectare and total production

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 590

18,2

71 000

19,7

 

6 360

173 000

Götalands mellanbygder

1 350

11,0

122 000

11,8

 

5 640

508 000

Götalands norra slättbygder

2 220

11,9

143 000

12,9

 

6 600

424 000

Svealands slättbygder

1 920

9,3

227 000

10,3

 

5 340

632 000

Götalands skogsbygder

1 780

6,1

439 000

6,5

 

5 390

1 326 000

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 360

14,0

98 000

15,0

 

4 850

350 000

Nedre Norrland

1 260

14,0

102 000

15,6

 

4 360

351 000

Övre Norrland

950

15,6

61 000

17,1

 

3 600

232 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000


 

1) Vattenhalt 16,5 procent.

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.