Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 460

3,5

1 240

4 300

3,5

Uppsala

128

4 590

1,8

5 940

27 300

1,8

Södermanlands

65

3 810

2,5

3 120

11 900

2,5

Östergötlands

102

4 830

1,9

4 680

22 600

1,9

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

6

..

..

120

..

..

Kalmar

25

5 120

3,9

960

4 900

3,9

Gotlands

38

4 360

4,8

2 050

8 900

4,8

Blekinge

25

5 240

3,5

1 320

6 900

3,5

Skåne

242

6 090

1,5

14 280

87 000

1,8

Hallands

48

5 530

2,6

2 330

12 900

2,6

Västra Götalands

123

4 280

2,3

6 650

28 400

2,3

Värmlands

17

..

..

480

..

..

Örebro

101

5 240

1,8

5 300

27 800

2,0

Västmanlands

110

4 030

2,1

5 140

20 700

2,1

Dalarnas

13

..

..

280

..

..

Gävleborgs

5

..

..

100

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

226

6 370

1,0

12 710

81 000

1,0

Götalands mellanbygder

136

4 860

2,8

7 320

35 600

3,4

Götalands norra slättbygder

196

4 590

1,7

9 360

43 000

1,7

Svealands slättbygder

430

4 450

1,0

20 430

90 900

1,0

Götalands skogsbygder

45

4 000

3,8

2 380

9 500

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

47

4 250

2,4

1 860

7 900

2,4

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

1 081

4 960

0,7

54 080

268 000

0,7

2001

873

4 650

1,0

44 530

207 100

1,0

2000

857

5 100

1,4

48 150

245 400

1,4

1999

1 034

5 060

1,1

65 780

333 100

1,1

1998

604

4 820

1,8

39 020

188 000

4,4

1997

551

5 350

1,5

43 700

233 800

2,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.