Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2002, procent

20. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2002, per cent

 

Område

Antal UE

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

71,8

28,2

..

Götalands mellanbygder

168

82,4

17,4

..

Götalands norra slättbygder

61

74,5

24,8

..

Svealands slättbygder

99

77,5

21,9

..

Götalands skogsbygder

213

84,5

14,8

..

Mell Sveriges skogsbygder

45

77,7

20,1

..

Nedre Norrland

60

79,5

19,8

..

Övre Norrland

47

92,6

7,1

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

623

81,3

18,0

0,7