Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

21. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

0

0,0

 

10

0,9

Uppsala

30

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,1

 

10

0,4

 

0

0,0

Östergötlands

100

0,2

 

10

0,3

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

0

0,3

 

..

..

Gotlands

10

0,1

 

0

0,0

 

10

1,3

Blekinge

10

0,5

 

10

0,6

 

..

..

Skåne

10

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

40

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

10

0,1

 

60

1,0

 

0

0,0

Västmanlands

20

0,1

 

10

0,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

20

0,0

 

10

0,2

 

20

0,3

Götalands norra slättbygder

120

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

80

0,1

 

70

0,3

 

10

0,1

Götalands skogsbygder

50

0,4

 

0

0,1

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

0,4

 

20

1,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0

1999 1)

40

0,0

 

80

0,1

 

70

0,3

1998 1)

4 960

1,4

 

1 170

3,0

 

340

1,0


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

21 forts. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

21 cont. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

-

-

 

180

0,6

 

10

0,1

Södermanlands

..

..

 

230

1,6

 

10

0,0

Östergötlands

..

..

 

80

0,4

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

70

0,9

 

380

4,7

Kronobergs

..

..

 

20

0,5

 

0

0,1

Kalmar

0

0,0

 

160

0,9

 

170

2,6

Gotlands

10

0,8

 

40

0,2

 

10

0,5

Blekinge

..

..

 

0

0,1

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

..

..

 

40

0,2

 

0

0,0

Västra Götalands

..

..

 

0

0,0

 

30

0,0

Värmlands

-

-

 

100

0,7

 

140

0,8

Örebro

-

-

 

20

0,1

 

0

0,0

Västmanlands

-

-

 

60

0,2

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

10

0,1

 

0

0,1

Gävleborgs

-

-

 

30

0,2

 

40

0,6

Västernorrlands

-

-

 

80

1,6

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

10

0,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

60

0,5

 

0

0,0

Norrbottens

-

-

 

200

4,4

 

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,2

 

70

0,1

 

10

0,1

Götalands norra slättbygder

..

..

 

90

0,2

 

10

0,0

Svealands slättbygder

..

..

 

500

0,5

 

70

0,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

280

0,5

 

590

1,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

100

0,4

 

160

0,7

Nedre Norrland

-

-

 

120

0,6

 

60

1,3

Övre Norrland

-

-

 

250

1,4

 

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4

1999 1)

20

0,2

 

6 860

1,5

 

9 170

3,0

1998 1)

150

0,9

 

18 960

4,4

 

20 600

6,7


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

21 forts. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

21 cont. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

30

0,1

Uppsala

..

..

 

30

1,9

 

260

0,3

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,1

 

260

0,4

Östergötlands

0

0,0

 

80

2,3

 

290

0,3

Jönköpings

0

0,0

 

0

0,0

 

460

2,3

Kronobergs

0

0,0

 

..

..

 

40

0,4

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

350

0,9

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

110

0,3

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

20

0,2

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

20

0,0

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

40

0,1

Västra Götalands

0

0,0

 

10

0,1

 

70

0,0

Värmlands

..

..

 

..

..

 

360

1,0

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

110

0,2

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

80

0,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

40

0,2

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

80

0,4

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

100

1,7

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

50

1,4

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

70

0,5

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

200

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

10

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

 

160

0,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

220

0,1

Svealands slättbygder

0

0,0

 

200

3,6

 

930

0,3

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

50

0,7

 

970

0,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

60

3,0

 

370

0,6

Nedre Norrland

..

..

 

0

0,0

 

180

0,8

Övre Norrland

..

..

 

10

1,2

 

250

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9

1999 1)

40

0,1

 

2 300

7,0

 

18 680

1,6

1998 1)

1 700

2,5

 

3 160

11,7

 

50 650

3,9


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.