Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Ärter, höstraps och vårraps. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

22. Peas, winter rape and spring rape. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Höstraps

 

Vårraps

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,6

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

20

0,7

 

..

..

 

0

0,1

Södermanlands

20

0,6

 

..

..

 

20

1,3

Östergötlands

330

5,2

 

60

1,1

 

50

2,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

30

2,7

 

80

6,3

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

30

2,9

 

20

3,8

Blekinge

..

..

 

..

..

 

0

0,0

Skåne

10

0,2

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västra Götalands

160

4,8

 

10

0,3

 

0

0,0

Värmlands

0

0,3

 

..

..

 

..

..

Örebro

30

2,9

 

..

..

 

20

1,0

Västmanlands

90

4,4

 

..

..

 

30

1,7

Dalarnas

..

..

 

-

-

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,3

 

120

2,0

 

30

2,1

Götalands norra slättbygder

380

4,5

 

70

0,8

 

50

0,8

Svealands slättbygder

150

1,5

 

0

0,0

 

110

1,1

Götalands skogsbygder

90

6,5

 

10

0,9

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

110

10,4

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

750

2,8

 

200

0,6

 

190

0,9

2001

2 090

7,8

 

330

1,7

 

340

2,5

2000

1 390

5,5

 

560

2,3

 

200

1,8

1999 1)

1 390

4,6

 

60

0,3

 

450

1,4

1998 1)

14 130

28,7

 

130

0,5

 

920

5,5


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.