Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

23. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

190

21,5

 

190

6,1

 

..

..

Uppsala

40

2,7

 

40

0,8

 

..

..

Södermanlands

90

5,1

 

130

3,2

 

..

..

Östergötlands

60

4,8

 

170

1,8

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

120

7,5

 

..

..

Gotlands

..

..

 

60

2,8

 

..

..

Blekinge

-

-

 

0

0,0

 

-

-

Skåne

..

..

 

10

0,0

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

10

0,1

 

..

..

Värmlands

60

8,8

 

90

9,1

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

30

1,1

 

..

..

Västmanlands

40

3,2

 

100

3,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

160

1,9

 

..

..

Götalands norra slättbygder

60

1,6

 

190

1,0

 

20

1,0

Svealands slättbygder

500

8,0

 

700

3,8

 

..

..

Götalands skogsbygder

30

3,9

 

40

1,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

2,5

 

20

1,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3

2001

440

4,2

 

1 200

2,7

 

1 390

32,5

2000

250

2,5

 

1 100

2,3

 

4 840

47,0

1999 2)

30

0,1

 

580

0,8

 

8 500

24,9

1998 2)

480

3,6

 

1 530

2,8

 

10 430

69,3


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs. För höstrybs finns inte tillräckligt med observationer för redovisning av obärgade arealer för län och produktionsområden. På riksnivå är den obärgade arealen av höstrybs cirka 90 hektar eller 4,8 procent.

2) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.