Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Potatis. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

24. Potatoes. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the cultivated area

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

10

3,3

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

50

2,9

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

1,7

 

..

..

Gotlands

10

1,0

 

-

-

Blekinge

..

..

 

10

0,4

Skåne

70

1,0

 

20

0,4

Hallands

160

4,9

 

..

..

Västra Götalands

50

1,4

 

..

..

Värmlands

20

3,0

 

..

..

Örebro

10

1,1

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

20

2,2

 

-

-

Gävleborgs

10

3,2

 

..

..

Västernorrlands

10

5,1

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

2,1

 

-

-

Norrbottens

20

3,1

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

190

2,7

 

..

..

Götalands mellanbygder

50

1,2

 

30

0,4

Götalands norra slättbygder

80

1,7

 

..

..

Svealands slättbygder

70

3,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

30

1,7

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,3

 

..

..

Nedre Norrland

30

2,6

 

..

..

Övre Norrland

30

2,7

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5

1999

460

2,0

 

80

1,0

1998

1 810

7,2

 

120

1,4

1997

50

0,2

 

10

0,1


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).