Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2002

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

25. Cereals. Area harvested as green fodder in 2002

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

0

0,0

 

10

1,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

40

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

190

1,3

 

100

1,1

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

120

0,2

 

0

0,0

 

160

3,5

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

60

1,2

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

210

2,7

 

130

2,0

Götalands norra slättbygder

120

0,1

 

0

0,0

 

180

2,4

Svealands slättbygder

30

0,0

 

70

0,3

 

10

0,3

Götalands skogsbygder

50

0,4

 

0

0,0

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

0

0,0

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

25 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2002

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

25 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2002

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

290

2,6

 

340

3,4

Uppsala

-

-

 

700

2,1

 

40

0,3

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

130

0,7

Östergötlands

..

..

 

130

0,6

 

490

2,7

Jönköpings

..

..

 

860

10,5

 

1 100

12,2

Kronobergs

..

..

 

540

12,6

 

410

6,8

Kalmar

0

0,0

 

130

0,7

 

360

5,3

Gotlands

0

0,0

 

140

0,8

 

370

16,4

Blekinge

..

..

 

190

3,4

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

2 800

2,9

 

610

3,6

Hallands

..

..

 

1 160

4,7

 

340

2,4

Västra Götalands

..

..

 

40

0,1

 

670

0,7

Värmlands

..

..

 

270

2,0

 

1 000

5,7

Örebro

-

-

 

40

0,2

 

110

0,5

Västmanlands

-

-

 

40

0,1

 

20

0,1

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

270

5,5

Gävleborgs

-

-

 

300

2,2

 

110

1,7

Västernorrlands

-

-

 

290

5,1

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

100

4,3

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

340

2,6

 

380

19,5

Norrbottens

-

-

 

30

0,6

 

130

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

510

0,7

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 910

3,0

 

780

7,1

Götalands norra slättbygder

..

..

 

150

0,3

 

700

0,9

Svealands slättbygder

..

..

 

1 070

1,0

 

1 450

1,5

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 530

7,2

 

2 580

4,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

280

1,0

 

650

2,6

Nedre Norrland

-

-

 

750

3,5

 

580

10,7

Övre Norrland

-

-

 

380

2,1

 

520

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

25 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2002

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

25 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2002

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

810

2,1

Uppsala

..

..

 

570

26,2

 

1 320

1,5

Södermanlands

100

7,4

 

310

17,1

 

560

0,8

Östergötlands

40

1,2

 

960

21,8

 

1 630

1,6

Jönköpings

60

4,1

 

1 600

54,8

 

3 610

16,8

Kronobergs

0

0,0

 

490

48,4

 

1 450

12,0

Kalmar

0

0,0

 

850

44,1

 

1 420

3,3

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

850

2,6

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

340

2,4

Skåne

0

0,1

 

1 700

62,2

 

5 430

2,6

Hallands

0

0,0

 

700

41,9

 

2 200

3,9

Västra Götalands

0

0,0

 

2 740

22,9

 

3 720

1,6

Värmlands

..

..

 

1 460

70,0

 

2 800

7,3

Örebro

0

0,0

 

440

41,5

 

660

1,6

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

120

0,1

Dalarnas

..

..

 

720

72,9

 

1 000

6,9

Gävleborgs

..

..

 

1 960

79,6

 

2 370

14,1

Västernorrlands

..

..

 

2 270

86,5

 

2 640

32,2

Jämtlands

-

-

 

2 440

95,3

 

2 550

48,0

Västerbottens

..

..

 

2 180

81,0

 

2 900

15,1

Norrbottens

..

..

 

830

85,9

 

990

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

530

37,4

 

1 040

0,6

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 530

61,0

 

4 560

3,5

Götalands norra slättbygder

40

0,5

 

1 790

19,9

 

2 980

1,1

Svealands slättbygder

100

2,6

 

1 860

25,3

 

4 590

1,4

Götalands skogsbygder

50

0,9

 

5 240

39,7

 

11 450

8,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

1 880

48,3

 

2 850

5,1

Nedre Norrland

..

..

 

6 520

87,9

 

7 860

29,4

Övre Norrland

..

..

 

2 400

83,3

 

4 300

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.