Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Ärter, raps/rybs samt oljelin. Areal skördad som grönfoder 2002

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

26. Peas, rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2002

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Ärter

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

40

4,1

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

100

3,9

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

90

1,4

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

-

-

Kalmar

30

2,5

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

30

3,0

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Skåne

90

2,3

 

0

0,0

 

..

..

Hallands

80

7,2

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

220

6,4

 

50

0,4

 

..

..

Värmlands

80

8,4

 

0

0,0

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

2,8

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

80

2,3

 

0

0,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

280

3,2

 

50

0,2

 

20

1,0

Svealands slättbygder

230

2,3

 

0

0,0

 

..

..

Götalands skogsbygder

120

8,0

 

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

60

5,7

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

860

3,1

 

50

0,1

 

110

3,3

2001

900

3,3

 

0

0,0

 

170

3,9

2000

540

2,1

 

0

0,0

 

350

3,3


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.