Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål, ärter och oljeväxter 2002. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta undersökningsenheter (UE) samt bortfall

27. Cereals, peas and oilseed crops in 2002. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna UE

Antal undersökta UE 1)

Bortfall av UE

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

146

136

6

4

Uppsala

261

253

6

2

Södermanlands

229

224

4

1

Östergötlands

382

372

9

1

Jönköpings

116

114

2

0

Kronobergs

80

80

0

0

Kalmar

178

175

2

1

Gotlands

170

165

3

2

Blekinge

82

82

0

0

Skåne

667

652

13

2

Hallands

180

172

8

0

Västra Götalands

641

617

22

2

Värmlands

165

165

0

0

Örebro

195

190

3

2

Västmanlands

221

211

4

6

Dalarnas

94

90

2

2

Gävleborgs

124

123

1

0

Västernorrlands

94

90

1

3

Jämtlands

112

110

1

1

Västerbottens

135

135

0

0

Norrbottens

78

78

0

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

571

552

18

1

Götalands mellanbygder

527

518

6

3

Götalands norra slättbygder

784

757

26

1

Svealands slättbygder

1 099

1 063

22

14

Götalands skogsbygder

557

546

8

3

Mellersta Sveriges skogsbygder

289

281

5

3

Nedre Norrland

302

296

2

4

Övre Norrland

221

221

0

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2002

4 350

4 234

87

29

2001

4 200

3 995

113

92

2000

4 213

4 025

110

78

1999

4 200

3 989

103

108

1998

4 200

3 922

125

153

1997

3 570

3 303

71

196


1) I antalet undersökta ingår antal svarande samt övertäckning.