Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

28. Potatis 2002. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta undersökningsenheter (UE) samt bortfall

28. Potatoes in 2002. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna UE

Antal undersökta UE 1)

Bortfall

 

Antal uttagna UE

Antal undersökta UE 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

7

1

 

-

-

-

Uppsala

26

24

2

 

-

-

-

Södermanlands

10

10

 

 

-

-

-

Östergötlands

102

94

8

 

-

-

-

Jönköpings

25

22

3

 

-

-

-

Kronobergs

17

15

2

 

1

1

0

Kalmar

41

37

4

 

19

17

2

Gotlands

51

48

3

 

 

 

 

Blekinge

5

5

 

 

47

43

4

Skåne

375

347

28

 

105

105

0

Hallands

132

125

7

 

1

1

0

Västra Götalands

204

187

17

 

9

9

0

Värmlands

44

41

3

 

1

1

0

Örebro

43

43

0

 

-

-

-

Västmanlands

12

12

0

 

-

-

-

Dalarnas

49

46

3

 

-

-

-

Gävleborgs

35

34

1

 

-

-

-

Västernorrlands

29

26

3

 

-

-

-

Jämtlands

17

13

4

 

-

-

-

Västerbottens

40

38

2

 

-

-

-

Norrbottens

39

35

4

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

341

320

21

 

26

26

0

Götalands mellanbygder

234

213

21

 

135

129

6

Götalands norra slättbygder

258

237

21

 

9

9

0

Svealands slättbygder

114

108

6

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

105

98

7

 

12

12

0

Mellersta Sveriges skogsbygder

70

66

4

 

-

-

-

Nedre Norrland

103

94

9

 

-

-

-

Övre Norrland

79

73

6

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6

2001

1 282

1 118

164

 

173

167

6

2000

1 348

1 188

160

 

174

160

14

1999

1 322

927

395

 

157

127

30

1998

1 000

957

43

 

100

98

2

1997

1 000

974

26

 

100

99

1


1) I antalet undersökta ingår antal svarande samt övertäckning.