Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

4 380

6,4

570

2 500

6,4

Uppsala

39

4 670

4,6

1 120

5 200

4,6

Södermanlands

29

4 050

2,4

1 050

4 300

2,5

Östergötlands

88

5 690

1,9

3 720

21 200

1,9

Jönköpings

3

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

60

..

..

Kalmar

19

..

..

780

..

..

Gotlands

29

4 290

5,0

980

4 200

5,0

Blekinge

11

..

..

280

..

..

Skåne

169

5 900

2,1

9 130

53 900

2,3

Hallands

10

..

..

380

..

..

Västra Götalands

102

5 230

2,7

4 420

23 100

4,3

Värmlands

9

..

..

160

..

..

Örebro

29

4 940

2,7

860

4 200

2,7

Västmanlands

13

..

..

370

..

..

Dalarnas

3

..

..

120

..

..

Gävleborgs

5

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

6 190

1,7

4 640

28 700

1,7

Götalands mellanbygder

120

5 400

2,7

6 220

33 600

3,1

Götalands norra slättbygder

176

5 470

1,9

7 150

39 100

2,8

Svealands slättbygder

135

4 560

2,0

3 900

17 800

2,0

Götalands skogsbygder

34

4 050

5,2

1 370

5 500

5,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

760

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

583

5 330

1,1

24 060

128 200

1,3

2001

722

5 270

1,2

34 140

180 000

1,3

2000

670

5 430

1,8

34 520

187 300

1,8

1999

522

4 790

2,0

24 510

117 400

2,0

1998

585

4 640

1,8

34 620

160 500

4,4

1997

505

4 810

2,3

28 830

138 700

2,8


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.