Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

80

..

..

Uppsala

-

-

-

130

..

..

Södermanlands

1

..

..

20

..

..

Östergötlands

7

..

..

320

..

..

Jönköpings

3

..

..

120

..

..

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

27

5 160

4,9

980

5 100

4,9

Gotlands

30

5 100

3,3

850

4 400

3,3

Blekinge

3

..

..

70

..

..

Skåne

38

5 610

4,0

1 780

10 000

4,0

Hallands

2

..

..

130

..

..

Västra Götalands

3

..

..

380

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

40

..

..

Västmanlands

-

-

-

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

6 070

1,9

1 130

6 800

1,9

Götalands mellanbygder

73

5 260

3,4

2 500

13 100

3,4

Götalands norra slättbygder

9

..

..

600

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

320

..

..

Götalands skogsbygder

7

..

..

450

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

30

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

115

5 390

2,2

5 040

27 200

2,2

2001

198

5 270

2,3

8 820

46 500

2,4

2000

228

5 090

2,6

11 940

60 700

2,6

1999

195

4 930

3,9

11 900

58 600

3,9

1998

191

5 360

2,5

15 950

85 400

6,5

1997

200

4 970

2,7

14 970

74 400

3,6


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.