Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

83

3 620

3,9

11 090

40 200

4,2

Uppsala

201

4 200

2,8

33 280

139 900

3,3

Södermanlands

134

4 050

3,1

14 390

58 300

3,1

Östergötlands

247

4 370

3,5

20 680

90 300

3,6

Jönköpings

75

3 240

4,2

7 290

23 600

7,3

Kronobergs

47

3 150

6,5

3 770

11 900

9,3

Kalmar

140

4 000

4,5

18 020

72 100

4,6

Gotlands

152

4 120

3,9

16 680

68 800

3,9

Blekinge

70

4 150

3,7

5 360

22 200

4,6

Skåne

577

5 420

1,1

94 890

514 200

1,9

Hallands

141

5 350

2,8

23 310

124 800

3,7

Västra Götalands

323

4 560

2,2

44 400

202 200

2,2

Värmlands

100

3 470

6,6

13 520

47 000

6,8

Örebro

143

4 460

1,9

17 660

78 800

1,9

Västmanlands

172

3 990

2,7

25 910

103 300

2,7

Dalarnas

60

2 670

5,5

14 510

38 800

5,5

Gävleborgs

75

2 890

4,4

13 780

39 900

4,6

Västernorrlands

43

2 280

5,2

5 400

12 300

6,6

Jämtlands

51

2 860

3,9

2 290

6 600

5,1

Västerbottens

72

2 410

3,8

12 570

30 400

4,3

Norrbottens

44

2 680

5,9

4 540

12 200

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

503

5 670

1,0

78 350

444 100

1,1

Götalands mellanbygder

467

4 560

2,0

61 190

279 000

2,9

Götalands norra slättbygder

449

4 820

2,2

45 880

221 300

2,2

Svealands slättbygder

757

4 130

1,5

106 850

441 100

1,6

Götalands skogsbygder

319

3 720

2,9

45 410

168 800

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

191

3 040

3,0

27 940

84 800

3,1

Nedre Norrland

146

2 630

4,3

20 360

53 600

4,5

Övre Norrland

118

2 480

3,2

17 190

42 600

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

2 950

4 340

0,8

403 290

1 750 700

0,9

2001

2 773

4 140

0,9

385 690

1 595 600

0,9

2000

2 872

3 970

0,9

396 790

1 573 700

0,9

1999

3 133

3 820

0,9

470 090

1 793 900

0,9

1998

2 764

3 730

1,0

429 010

1 601 500

1,4

1997

2 656

4 390

0,8

458 280

2 011 900

0,9


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.