Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

3 550

4,3

9 540

33 900

5,4

Uppsala

153

4 060

3,4

12 820

52 000

3,4

Södermanlands

175

4 000

3,2

18 170

72 600

3,2

Östergötlands

223

4 380

2,8

17 640

77 300

3,2

Jönköpings

66

3 330

6,3

7 940

26 500

9,3

Kronobergs

48

3 220

7,6

5 570

17 900

8,5

Kalmar

87

4 080

6,9

6 520

26 600

8,9

Gotlands

49

4 340

4,8

1 910

8 300

15,0

Blekinge

50

4 100

5,1

1 960

8 000

5,1

Skåne

246

5 440

1,8

16 380

89 100

3,0

Hallands

117

4 640

5,8

13 900

64 500

6,2

Västra Götalands

491

4 240

2,7

95 890

406 600

2,7

Värmlands

113

3 310

6,4

16 440

54 400

8,5

Örebro

156

4 260

4,4

22 950

97 800

4,4

Västmanlands

182

4 100

3,8

26 180

107 200

3,8

Dalarnas

49

2 910

6,3

4 690

13 600

7,5

Gävleborgs

52

2 450

9,3

6 480

15 840

9,3

Västernorrlands

16

..

..

630

..

..

Jämtlands

6

..

..

220

..

..

Västerbottens

26

2 430

11,0

1 590

3 900

18,9

Norrbottens

20

3 110

4,0

620

1 900

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

242

5 590

1,9

19 390

108 300

1,9

Götalands mellanbygder

207

4 630

2,9

10 290

47 700

5,4

Götalands norra slättbygder

558

4 520

2,6

80 190

362 400

2,6

Svealands slättbygder

796

3 990

1,9

94 510

377 500

2,1

Götalands skogsbygder

333

3 580

3,4

52 150

186 700

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

178

3 120

5,0

24 370

76 000

5,1

Nedre Norrland

52

2 440

10,1

4 620

11 300

11,0

Övre Norrland

46

2 620

7,7

2 220

5 800

14,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

2 412

4 100

1,2

287 680

1 180 700

1,3

2001

2 249

3 550

1,3

271 620

963 700

1,4

2000

2 413

3 960

1,0

290 820

1 151 100

1,0

1999

2 385

3 450

1,3

305 660

1 055 100

1,3

1998

2 246

3 650

1,2

311 470

1 136 200

1,6

1997

2 061

4 120

1,1

309 160

1 274 300

1,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.