Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

490

..

..

Uppsala

19

..

..

760

..

..

Södermanlands

41

5 290

2,8

1 220

6 500

8,4

Östergötlands

92

5 940

1,9

3 700

22 000

2,1

Jönköpings

37

4 700

3,3

1 300

6 100

4,1

Kronobergs

26

4 430

6,1

670

3 000

6,1

Kalmar

61

5 110

2,7

3 060

15 600

2,7

Gotlands

86

5 100

2,7

3 660

18 700

2,7

Blekinge

33

5 380

3,6

640

3 500

3,6

Skåne

41

6 200

3,3

2 460

15 200

3,3

Hallands

65

6 090

2,3

2 370

14 400

2,3

Västra Götalands

147

5 510

2,1

8 480

46 800

2,1

Värmlands

19

..

..

570

..

..

Örebro

21

5 720

4,4

620

3 500

4,4

Västmanlands

11

..

..

460

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

4

..

..

70

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

2

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

74

6 310

2,1

2 980

18 800

2,1

Götalands mellanbygder

174

5 190

1,9

7 640

39 600

1,9

Götalands norra slättbygder

184

5 800

1,7

9 200

53 300

1,7

Svealands slättbygder

114

5 770

1,5

3 790

21 900

3,0

Götalands skogsbygder

143

4 930

2,4

5 670

28 000

2,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

5 650

2,2

1 220

6 900

2,2

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

4

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

723

5 540

0,9

30 600

169 400

1,0

2001

821

4 410

1,5

39 600

174 500

1,5

2000

751

4 600

1,3

40 690

187 300

1,3

1999

692

4 730

1,4

32 590

154 200

1,4

1998

986

4 600

1,3

66 750

307 400

2,4

1997

926

4 920

1,2

65 140

320 800

1,5


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.