Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

730

..

..

Uppsala

23

3 540

5,5

1 740

6 100

10,2

Södermanlands

24

3 300

8,8

1 570

5 200

10,9

Östergötlands

50

3 550

6,0

3 460

12 300

9,1

Jönköpings

28

3 700

3,2

1 340

5 000

15,8

Kronobergs

18

..

..

610

..

..

Kalmar

12

..

..

1 100

..

..

Gotlands

8

..

..

180

..

..

Blekinge

3

..

..

130

..

..

Skåne

14

..

..

1 010

..

..

Hallands

12

..

..

1 080

..

..

Västra Götalands

116

3 980

2,7

9 230

36 800

5,5

Värmlands

14

..

..

650

..

..

Örebro

15

..

..

620

..

..

Västmanlands

13

..

..

890

..

..

Dalarnas

8

..

..

280

..

..

Gävleborgs

16

..

..

570

..

..

Västernorrlands

6

..

..

360

..

..

Jämtlands

2

..

..

130

..

..

Västerbottens

14

..

..

350

..

..

Norrbottens

8

..

..

180

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

900

..

..

Götalands mellanbygder

18

..

..

850

..

..

Götalands norra slättbygder

105

4 500

3,0

7 560

34 000

5,5

Svealands slättbygder

89

3 280

3,7

5 670

18 600

5,7

Götalands skogsbygder

114

3 370

2,8

7 950

26 800

5,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

39

3 000

7,2

1 950

5 800

13,6

Nedre Norrland

20

2 160

10,6

950

..

..

Övre Norrland

22

2 470

5,9

540

1 300

20,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

420

3 580

1,8

26 010

93 100

3,5

2001

393

3 230

3,3

26 510

85 600

3,3

2000

340

3 470

3,2

31 770

110 300

3,2

1999

362

2 820

4,3

33 020

93 200

4,3

1998

390

2 920

3,4

26 970

78 700

5,2

1997

333

3 700

3,6

29 640

109 800

4,1


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.