Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hektarskördar och totalskördar 2002

JO 16 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2002

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2002

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

2 760

5,0

1 020

2 800

6,0

Uppsala

87

2 850

4,3

2 640

7 500

4,3

Södermanlands

84

2 650

2,4

2 630

7 000

3,0

Östergötlands

183

3 290

2,9

6 400

21 100

3,2

Jönköpings

7

..

..

80

..

..

Kronobergs

-

-

-

30

..

..

Kalmar

50

3 300

3,6

1 040

3 400

4,2

Gotlands

58

2 900

4,0

1 040

3 000

4,9

Blekinge

4

..

..

60

..

..

Skåne

127

4 000

2,1

3 680

14 700

2,1

Hallands

46

3 920

3,2

1 010

4 000

5,9

Västra Götalands

102

2 970

5,0

3 290

9 800

5,7

Värmlands

33

2 750

5,9

900

2 500

6,9

Örebro

46

3 620

3,6

900

3 300

3,6

Västmanlands

63

1 990

5,3

2 010

4 000

5,3

Dalarnas

12

..

..

230

..

..

Gävleborgs

6

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

116

3 980

1,8

3 030

12 000

2,5

Götalands mellanbygder

149

3 490

2,3

3 300

11 500

2,6

Götalands norra slättbygder

242

3 230

2,8

8 490

27 400

3,1

Svealands slättbygder

324

2 690

1,9

9 730

26 200

2,0

Götalands skogsbygder

51

3 110

5,0

1 360

4 200

5,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

51

2 640

6,1

1 070

2 800

6,6

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2

1999

788

2 720

2,6

30 050

81 800

2,6

1998

938

1 780

4,2

49 150

87 700

5,2

1997

557

3 490

2,4

32 740

114 300

3,1


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 26. För åren 1997-1999 innefattar arealuppgiften även vicker och åkerbönor.