Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Spannmål. Totalskördar 1994-2003
2. Raps och rybs. Totalskördar 1994-2003
3. Matpotatis. Totalskördar 1994-2003
4. Höstvete och höstråg. Hektarskördar 1980-2003
5. Vårvete, vårkorn och havre. Hektarskördar 1980-2003

1. Spannmål. Totalskördar 1994-2003

1. Cereals. Total production 1994-2003

 

Tusentals ton

2. Raps och rybs. Totalskördar 1994-2003

2. Rape and turnip rape. Total production 1994-2003


Tusentals ton

3. Matpotatis. Totalskördar 1994-2003

3. Table potatoes. Total production 1994-2003


Tusentals ton

 

Observera att diagrammen har olika skalor !

4. Höstvete och höstråg. Hektarskördar 1980-2003

4. Winter wheat and winter rye. Yield per hectare 1980-2003Kg per hektar

 

 

5. Vårvete, vårkorn och havre. Hektarskördar 1980-2003

5. Spring wheat, spring barley and oats. Yield per hectare 1980-2003Kg per hektar